You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Agnieszka Heba

Z EverybodyWiki Bios & Wiki
Skocz do:nawigacja, szukaj

Agnieszka Heba
Ilustracja
Data i miejsce urodzenia 1976
Ostrowiec Świętokrzyski
Tytuł naukowy doktor
Uczelnia Uniwersytet Śląski

Agnieszka Heba (ur. 24 listopada 1976 roku w Ostrowcu Świętokrzyskim) matematyk, specjalista w zakresie nowoczesnych technologii w mediach i edukacji, obecnie nauczyciel akademicki na stanowisku adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Technologii Informacyjnych Mediów na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Kariera naukowa[edytuj]

W 2001 roku ukończyła studia na Wydziale Matematyczno – Fizyczno – Chemicznym na kierunku: Matematyka Uniwersytetu Śląskiego. Po studiach podjęła pracę w charakterze nauczyciela matematyki w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. prof. Sylwestra Kaliskiego w Katowicach, gdzie była również organizatorem wspólnie ze Śląskim Związkiem Szachowym wojewódzkich konkursów szachowych dla młodzieży gimnazjów z regionu Śląska.

W 2005 roku rozpoczęła pracę w charakterze wykładowcy matematyki i statystyki w Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach.

Od roku 2005 do chwili obecnej akredytowany trener szkoleń z zakresu: pakietu Microsoft Office, a także e-learningu i ICT, programowania i robotyki w edukacji na studiach podyplomowych wielu polskich uczelni takich jak: Szkoła Nauk Ścisłych na Wydziale Matematyczno – Przyrodniczym Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytet Śląski, Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej, Instytut Studiów Podyplomowych w Tychach, a także konsultant ds. matematyki w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli "WOM" Bielsko-Biała.

W 2014 roku uzyskała stopień dr na Wydziale Pedagogicznym Ostrawskiego Uniwersytetu w Ostrawie gdzie zrealizowała  pracę doktorską w języku czeskim „Rozvoj matematických kompetencí s využitím e-learningu”. Została ona przygotowana w ramach studiów doktoranckich na kierunku Pedagogika na specjalności Technologie Komunikacyjne i Informacyjne w Edukacji. Zaznajamia ona z możliwościami poprawy jakości procesu nauczania przy pomocy programowanego uczenia. Opracowała system do indywidualnego nauczania matematyki – Matematyka z Moodle, który jest oparty na jej oryginalnym autorskim module MatLearn, polegającym na stopniowym zwiększaniu poziomu matematycznych kompetencji uczniów. Zostało zaprojektowane narzędzie dydaktyczne: kurs e-learningowy przygotowujący uczniów do egzaminu maturalnego z matematyki. Do konstrukcji aktywności nauczania w kursie zostały użyte zasady programowanego uczenia, a także taksonomia Niemierki. Eksperyment pedagogiczny polegał na porównaniu efektów konwencjonalnego oraz indywidualizowanego nauczania według jej autorskiej metodyki.

Legitymuje się również certyfikatem znajomości języka czeskiego -Certyfikovaná zkouška z češtiny pro cizince wydanym przez Uniwersytet Karola w Pradze.

Opublikowała liczne artykuły w języku polskim, angielskim, czeskim i innych, a także występowała z referatem na konferencjach polskich i międzynarodowych.

Członek Stowarzyszenia E-learningu Akademickiego, Bielskiego Oddziału Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki a także Komitetu Organizacyjnego Międzynarodowego Konkursu Umiejętności Statystycznych (The International Statistical Literacy Project) w 2018/2019 roku.

Brała udział w realizacji projektów polskich i międzynarodowych.

Nagrody i Certyfikaty[edytuj]

 •   2006 Nagroda Prezydenta Miasta Katowice Piotra Uszoka za szczególne osiągnięcia dydaktyczne;
 •   2007 Nagroda Dyrektora Szkoły za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno – wychowawczej;
 •   2019 Nagroda Rektora III stopnia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej  im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu;
 •   2019 certyfikat e-nauczyciela i e-metodyka przyznany przez Stowarzyszenie E-learningu Akademickiego;
 • 2019 III miejsce w Plebiscycie Gazety Wyborczej „Absolwent z Pasją” Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Życie prywatne[edytuj]

W latach 2014-2016 była wolontariuszem Światowych Dni Młodzieży, gdzie współpracowała jako lektor języka czeskiego w ramach inicjatywy Centrum Młodzieży i Ewangelizacji Archidiecezji Katowickiej, Fundacji Młodzi dla Młodych dotyczącej uczenia się języków obcych, oraz wolontariuszem sekcji informacyjnej podczas trwania Światowych Dni Młodzieży w lipcu 2016.

Podróżuje, jest również członkiem Klubu Zdobywców Korony Gór Polski, Klubu Tatrzańskiego. W 2020 zdobyła Koronę Gór Polski (28 szczytów), w chwili obecnej realizuje projekt Turystycznej Korony Tatr (60 szczytów) ma za sobą 17 szczytów.

Pasjonuje ją również popularyzowanie nauki - matematyki, informatyki, programowania i robotyki w edukacji podczas różnych eventów naukowych typu Śląski Festiwal Nauki, śląskich regionalnych konferencji metodyczno-praktycznych, czy wykładów otwartych lub warsztatów dla młodzieży w szkołach.

Publikacje[edytuj]

 • HEBA A. – Zbiór zadań z matematyki, Katowice 2007, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy, ISBN 978-83-922186-5-4
 • HEBA A. – Niektóre rezultaty badań w zakresie wykorzystania edukacyjnych programów w nauczaniu matematyki w szkole ponadgimnazjalnej [in:] Współczesne dylematy pedagogiczne, Koło Naukowe Pedagogów Uniwersytet Śląski 2008, Polska, s. 21-31 ISBN 978-83-926897-0-6
 • HEBA A. – Przegląd wybranych polskich i zagranicznych programów komputerowych oraz stron internetowych wspomagających nauczanie matematyki [in:] Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych, innowacje i implikacje interdyscyplinarne, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, Kielce 2009, Polska, s. 13-24 ISBN 978-83-89274-35-9
 • HEBA A. - Nauczanie na odległość –wczoraj i dziś [in:] Nauczyciel i szkoła, Wydawnictwo Górnośląskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Mysłowicach, Polska, s. 145-155, ISSN 1426-9899
 • SMYRNOVA–TRYBULSKA E., HEBA A. – E-learning drogą do porozumiewania się w środowisku wielokulturowym, [in:] Magazyn Szkolny, Katowice 2009, s. 22-23 ISSN 1642-6703
 • HEBA A., BOWDUR E. – Technologia Informacyjna w Społeczeństwie Wiedzy [in:] Magazyn Szkolny, Katowice 2009, s. 22-23 ISSN 1642-6703
 • SMYRNOVA-TRYBULSKA E., HEBA A. - Sprawozdanie z konferencji na temat: Wykorzystanie e-learningu w rozwoju kluczowych kompetencji. In: Nauczyciel i szkoła. Mysłowice: Wydawnictwo Górnośląskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Mysłowicach, 2012, s. 235-241. ISSN 1426-9899    
 • BOWDUR E., HEBA A. - Sprawozdanie z VII Konferencji Naukowo-Metodycznej w Katowicach na temat Technologia Informacyjna w Społeczeństwie Wiedzy. In: Nauczyciel i szkoła. Mysłowice: Wydawnictwo Górnośląskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Mysłowicach, 2012, s. 233-234. ISSN 1426-9899
 • SMYRNOVA-TRYBULSKA E., HEBA A. - Sprawozdanie z konferencji na temat: Wykorzystanie e-learningu dla potrzeb społecznych. In: Nauczyciel i szkoła. Mysłowice: Wydawnictwo Górnośląskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Mysłowicach, 2013, s. 301-306. ISSN 1426-9899
 • HEBA A. - O cieszyńskich konferencjach dotyczących e-learningu wywiad z profesor Eugenią Smyrnovą – Trybulską z Uniwersytetu Śląskiego oraz z nauczycielem matematyki mgr Beatą Pośpiech z Rudy Śląskiej. In: Nauczyciel i szkoła. Mysłowice: Wydawnictwo Górnośląskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Mysłowicach, 2014, s. 269-277. ISSN 1426-9899
 • HEBA A., PAGIEŁA J. - Poprawa stanu BHP poprzez właściwie opracowany system szkoleniowy z użyciem e-learningu. In: Bezpieczeństwo pracy Zarządzanie Środowisko editor Damian Hadryś, Katowice 2015, s. 153-162, ISBN 978-83-61378-58-7

Publikacje w języku angielskim

 • HEBA A. – Mathematical Competences Development Using e-Learning – Research Concept [in:] Distance Learning, Simulation and Communication – Proceedings, Brno 2009, Czech Republic, s. 57-63 ISBN 978-80-7231-638-0
 • HEBA A. – Information and Communication Technologies in the Process of Developing Mathematical Competences among High School Students [in:] Theoretical and Practical Aspects of Distance Learning – Collection of Scholarly Papers, scientific editor E.Smyrnova-Trybulska, Cieszyn 2009, Visegrad Fund, Poland, s. 169–179 ISBN 978-83-925281-4-2
 • HEBA A., TKACZ. P. – From the E-Learning Experiences on the Remote Teaching Platform of the Higher School of Labour Protection Management [in:] Use of E-learning in the Training of Professionals in the Knowledge Society, scientific editor E.Smyrnova-Trybulska, Cieszyn 2010, s. 211-224, ISBN 978-83-60071-30-4
 • HEBA A., SMYRNOVA–Trybulska E. – Proprietary theoretical and methodological computer-oriented system for the development of mathematical competence of students [in:] Use of E-learning in the Developing of the Key Competences, scientific editor E.Smyrnova-Trybulska, Katowice-Cieszyn 2011, s. 65-93, ISBN 978-83-60071-39-7
 • HEBA A. – Mathematical Competence Development with the Use of E‐learning [in:] DIVAI 2012 Distance Learning in Applied Informatics – Conference Proceedings, Štúrovo 2012, Slovakia, ISBN 978‐80‐558‐0092‐9
 • HEBA A. - Development of Mathematical Competences with the Use of e-learning. In: WCCE 2013 10th IFIP World Conference on Computers in Education "Learning while we are connected", Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2013, s. 233-235. ISBN 978-83-231-3095-6
 • HEBA A., KAPOUNOVÁ J., SMYRNOVA-TRYBULSKA E. - Theoretical conception and some practical results of the development of mathematical competences with use of e-learning. Int. J. Continuing Engineering Education and Life-long Learning, 24(3/4) s. 252-268. ISSN online 1741-5055, ISSN print 1560-4624
 • HEBA A., KAPOUNOVÁ J., SMYRNOVA-TRYBULSKA E. - Сonception and performance of the electronic module - Matlearn as a component of the - Mathematics with Moodle system". In: ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ ІІ Міжнародної науково-практичної конференції „Інформаційні технології в освіті, науці і техніці“. Черкаси, 2014, s. 6-11
 • HEBA A., KAPOUNOVÁ J., SMYRNOVA-TRYBULSKA E. - System for Individual Learning of Mathematics. In: Information and Communication Technology in Education - Proceedings. Rožnov pod Radhoštěm, 2014, s. 76-86. ISBN 978-80-7464-561-7
 • HEBA A., - Training System for Occupational Health and Safety with Using E-learning. In: International Journal of Information and Communication Technologies in Education - ICTE Journal. University of Ostrava, 2017, s. 12-22. ISSN 1805 - 3726

Publikacje w języku czeskim

 • HEBA A. – Rozvoj matematických kompetencí s využitím e-learningu In Mezinárodní vědecká studijní konference DITECH´09. Hradec Králové. 2009 ISBN 978-80-7435-001-6 [CD-ROM]
 • HEBA A. – Information and Communication Technologies and E-Learning in the Opinion of Teachers and Students of Secondary Schools in Poland [in:] DIVAI 2010 Distance Learning in Applied Informatics – Conference Proceedings, Štúrovo 2010, Slovakia, ISBN 978-80-8094-691-3
 • HEBA A. – Rozvoj matematických kompetencí s využitím e-learningu, In Information and Communication Technology in Education : Ph.D. student´s section. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2010. ISBN 978-80-7368-460-0. [CD-ROM]

Publikacje w innych językach

 • Смирнова-Tрибульская Е., Хэба А.  – Комплексное использование нит и e-learning в формировании и развитии математических компетенций учащихся старших классов. Новые информационные технологии в образовании: Материалы международной научно-практической конференции, Екатеринбург, 13-16 марта 2012 г.// ФГАОУ ВПО «Рос. гос. проф.-пед. ун-т». Екатеринбург, 2012. 538 с., c. 291-293
 • Хэба А., Капоунова Я., Смирнова-Tрибульская E. – Электронный модуль MatLearn как элемент учебной системы Математика с Moodle реализации индивидуализации обучения математики., [in:] Международная научно-практическая конференция „Новые информационные технологии в образовании“. Екатеринбург, 2014, s. 117-121
 • Хэба А. – Цели и содержание общенационального онлайн-курса для родителей «безопасно здесь и там/bepiecznie tu i tam. Новые информационные технологии в образовании: Материалы международной научно-практической конференции, Екатеринбург, 27 февраля-3 марта 2017 г. Екатеринбург, 2017. 563 с., c. 359-363  ISBN 978-5-8295-0500-4

Bibliografia[edytuj]

https://agnieszkaheba.pl/publikacje/

https://agnieszkaheba.pl/konferencje/

https://agnieszkaheba.pl/zainteresowania/


This article "Agnieszka Heba" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Agnieszka Heba.