You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Akademia Soward - Polsko-Angielska Szkoła Podstawowa

Z EverybodyWiki Bios & Wiki
Skocz do:nawigacja, szukaj

Akademia Soward Polsko-Angielska Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa
szkoła podstawowa
Państwo  Polska
Miejscowość Częstochowa
Adres ul. Krasińskiego 14/24
42-200 Częstochowa
Data założenia 2011
Dyrektor Dorota Wosińska
Strona internetowa

Akademia Soward Polsko-Angieska Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa - Szkoła podstawowa założona w 2011 roku przez Dorotę oraz Cezarego Wosińskich[1]. Prowadzona jest przez Fundację Soward-Kolorowa Edukacja. Budynek placówki znajduje się przy ulicy Krasińskiego 14/24 w Częstochowie. Jest jedyną z pierwszych dwujęzycznych szkół podstawowych w Częstochowie.

Nauczanie[edytuj]

W szkole wykorzystywana jest metoda nauczania dwujęzycznego CLIL - zintegrowanego kształcenia językowo - przedmiotowego[2]. Szkoła stawia na naukę angielskiego języka użytkowego w sposób naturalny, poprzez zabawy, gry i techniki odpowiednie do wieku dziecka. W nauczaniu wykorzystywane są również: Plan daltoński, psychologia pozytywna, pedagogiki Marii Montessorii.

Zasady absolwenta[edytuj]

Absolwent Akademii Soward to wszechstronnie wykształcony młody człowiek, przedstawiciel nowego pokolenia, gotowy podejmować i realizować zadania, które stawia przed nim współczesny świat.

 1. Potrafi poprawnie posługiwać się językiem ojczystym, szanuje historię i kulturę swojej ojczyzny, symbole narodowe i religijne, tradycje rodziny, szkoły, regionu i kraju.
 2. Posiada płynną znajomość języka angielskiego, która umożliwia swobodną komunikację z rówieśnikami na całym świecie
 3. Zna język niemiecki/hiszpański na poziomie umożliwiającym rozmowę na najważniejsze tematy.
 4. Posiada bardzo dobrze rozwiniętą kompetencję interkulturową, która pozwala na efektywne funkcjonowanie w środowisku wielo-, czy międzykulturowym. Ułatwia zrozumienie osób pochodzących z innych kultur, komunikację z nimi, budowanie trwałych, satysfakcjonujących relacji, sprawne działanie w międzynarodowym środowisku.
 5. Potrafi wykorzystywać nowoczesne technologie w kształceniu i w pracy, jest przygotowany do kształcenia w systemie life long learning.
 6. Charakteryzuje się otwartą postawą wzajemnej pomocy bez rywalizacji, z szacunkiem dla pracy innych.
 7. Jest tolerancyjny — szanuje innych bez względu na ich odmienność (rasa, wyznanie, niepeł-nosprawność)
 8. Rozumie wagę odpowiedzialności za własne działania i potrafi tę odpowiedzialność podjąć.
 9. Potrafi definiować cele i skutecznie je realizować.
 10. Jest osobą kreatywną, potrafi samodzielnie i analitycznie myśleć w celu rozwiązywania pro-blemów.
 11. Zna wartość zdrowia i zdrowego, ekologicznego trybu życia.
 12. Rozumie istotę i wagę pracy nad własną kondycja fizyczną.
 13. Jest otwarty na zmiany, zarówno te, które dzieją się wokół niego, jak również wewnątrz.
 14. Zna mocne strony swojej osobowości, potrafi wzmacniać i wykorzystać dla dobrych celów swoje atuty.
 15. Ma świadomość posiadanych zdolności oraz posiada umiejętność wykorzystywania swoich zdolności do wychodzenia poza własne ograniczenia i służenia czemuś więcej niż sobie samemu.
 16. Posiada zdrowy stosunek do błędu. Potrafi krytycznie spojrzeć na własną działalność i uczyć się na własnych pomyłkach.
 17. Posiada rozwinięte umiejętności komunikowania się z samym sobą i z otoczeniem.
 18. Potrafi panować nad własnymi emocjami, być asertywnym i rozwiązywać konflikty bez agresji
 19. Charakteryzuje się równowagą pomiędzy dawaniem i przyjmowaniem, słuchaniem i mówieniem, aktywnością i biernością.
 20. Szanuje tradycje patriotyczne i jest przygotowany do życia w nowoczesnym społeczeństwie obywatelskim[3].

Misja[edytuj]

Misją szkoły jest wychowanie osób młodych kreatywnych w poczuciu szczęścia i własnej wartości. Ludzi świadomych własnych predyspozycji i władających biegle dwoma językami[4].

Organizacja[edytuj]

Obecnie obok Akademii Soward działa również w ramach fundacji: Brainy Polska zajmująca się zajęciami pozalekcyjnymi dla dzieci.

Przypisy[edytuj]

 1. Akademia Soward » Twój Soward [dostęp 2019-04-18] (pol.).
 2. Metoda CLIL (Content and Language Integrated Learning), The Teachers [dostęp 2019-04-18] (pol.).
 3. Akademia Soward » ABSOLWENT Akademii Soward [dostęp 2019-04-18] (pol.).
 4. Akademia Soward » MISJA Akademii Soward [dostęp 2019-04-18] (pol.).

Linki zewnętrzne[edytuj]

Oficjalna strona szkoły(pol.)


This article "Akademia Soward - Polsko-Angielska Szkoła Podstawowa" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Akademia Soward - Polsko-Angielska Szkoła Podstawowa.