Welcome to EverybodyWiki ! Nuvola apps kgpg.png Sign in or create an account to improve, watchlist or create an article like a company page or a bio (yours ?)...

Lista chińskich brydżystów

Z EverybodyWiki Bios & Wiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Lista chińskich brydżystów – wykaz chińskich brydżystów, którzy spełniają jedno z poniższych kryteriów:

 • Zdobywali medale na mistrzostwach świata i olimpiadach brydżowych;
 • Byli opiekunami lub niegrającym kapitanami drużyny, która zdobyła medal na olimpiadzie lub mistrzostwach świata (w dowolnej kategorii);
 • Mają tytuł klasyfikacyjny w brydżu sportowym co najmniej:
  • World Master,
  • Senior Master,
 • Mają lub miały uprawnienia brydżowego sędziego międzynarodowego;
 • Były w zarządach WBF.
Chińscy brydżyści[uwaga 1]
Nazwisko Pozycja w rankingu WBF[1]
Polskie Chińskie id WBF Open Kobiety Seniorzy
Chang Xiufen chiń. upr. 昌秀纷; pinyin: Chāng Xiùfēn 29541
Chen Li chiń. upr. 陈力; pinyin: Chén Lì 26964
Chen Simin chiń. upr. 陈思敏; pinyin: Chén Sīmǐn 26957 2447
Chen Yichao chiń. upr. 陈一超; pinyin: Chén Yīchāo 26944 341
Cheng Zhiyu chiń. 程知禺 69685
Dai Jianming chiń. 戴建明; pinyin: Dài Jiànmíng 9166 54
Dong Chunhui chiń. upr. 董春晖; pinyin: Dǒng Chūnhuī 27954 618
Dong Yongling chiń. 董永灵; pinyin: Dǒng Yǒnglíng 12678 197
Du Bing chiń. 杜冰; pinyin: Dù Bīng 28185 1930 257
Fang Dongke chiń. 房东柯 69680
Feng Xuefeng chiń. upr. 冯学凤; pinyin: Féng Xuéfèng 28183 1102 61
Fu Bo chiń. upr. 傅博; pinyin: Fù Bó 70674 389
Fu Zhong chiń. 福中; pinyin: Fú Zhōng 9279 58
Gan Lin chiń. 甘玲; pinyin: Gān Líng 28156 567
Gu Ling chiń. 古玲; pinyin: Gǔ Líng 3826 1382 21
Gui Shenyue chiń. 桂生悦 23774 362
Hou Xu chiń. upr. 侯勖; pinyin: Hóu Xù 27066 121
Hu Junjie chiń. upr. 胡俊杰; pinyin: Hú Jùnjié 26739 401
Hu Maoyuan chiń. 胡茂元; pinyin: Hú Màoyuán 35926 147
Huang Yan chiń. upr. 黄艳; pinyin: Huáng Yàn 23472 364 127
Jiang Baozhuo chiń. 姜保卓 82682
Jiang Yujie chiń. upr. 蒋宇杰; pinyin: Jiǎng Yǔjié 26959 910
Jin Jing chiń. 金晶; pinyin: Jīn Jīng 10905 1564 410
Li Hanxiao chiń. upr. 李含笑; pinyin: Lǐ Hánxiào 70678 389
Li Xin chiń. 李欣; pinyin: Lǐ Xīn 28004 1809
Li Xing chiń. upr. 李兴; pinyin: Li Xìng 29540
Li Xinyi chiń. upr. 李欣怡; pinyin: Lǐ Xīnyí 70673
Lin Rongqiang chiń. upr. 林荣强; pinyin: Lín Róngqiáng 27069 984 131
Lin Zisu chiń. upr. 林子苏; pinyin: Lín Zǐsū 26945 913
Liu Jing chiń. 劉京 26698 174
Liu Shu chiń. upr. 刘姝; pinyin: Liú Shū 18224 77
Liu Yan chiń. 劉艷 18225
Liu Yanjiao chiń. upr. 刘艳姣; pinyin: Liú Yànjiāo 29538 389
Liu Yinghao chiń. upr. 刘英皓; pinyin: Liú Yīnghào 26743 1026
Liu Yiqian chiń. 刘逸倩; pinyin: Liú Yìqiàn 16167 321 40
Lu Kai chiń. upr. 陆凯; pinyin: Lù Kǎi 26887 1088
Lu Yan chiń. 卢燕; pinyin: Lú Yàn 9536 34
Meng Wei chiń. upr. 孟炜; pinyin: Mèng Wěi 29539
Peng Lulu chiń. 彭露露; pinyin: Péng Lùlù 29571
Ran Jingrong chiń. 冉静蓉 16184 78
Randy Pan chiń. 潘雅乐; pinyin: Pān Yǎlè 69688
Shao Yinpei chiń. 邵胤培; pinyin: Shào Yìnpéi 26746 771
Shao Zijian chiń. 邵子健 16188 280
Shen Jiahe chiń. 沈家河 69687
Shen Jianqiu chiń. upr. 沈剑秋; pinyin: Shěn Jiànqiū 26888 1088
Shi Haojun chiń. upr. 施豪军; pinyin: Shī Háojūn 9819 55
Shi Zhengjun chiń. upr. 石正钧; pinyin: Shí Zhèngjūn 17543 177
Song Qi chiń. 宋奇; pinyin: Sòng Qí 27956 2447
Sun Ming chiń. 孙铭; pinyin: Sūn Míng 3827 628 27
Sun Yanhui chiń. upr. 孙燕慧; pinyin: Sūn Yànhuì 8624 57
Tao Jianhua chiń. 陶建华 23459 1292 131
Wang Hongli chiń. 王宏利; pinyin: Wáng Hónglì 3828 3
Wang Liping chiń. 王礼萍; pinyin: Wáng Lǐpíng 12998 42
Wang Nan chiń. 王南 78221 106
Wang Weimin chiń. upr. 王为民; pinyin: Wáng Wèimín 11899 87
Wang Wenfei chiń. 王文霏; pinyin: Wáng Wénfēi 3651 2011 5
Wang Yan chiń. 王妍; pinyin: Wáng Yán 18228
Wang Zihan chiń. 王梓涵 69686
Wu Qihao chiń. upr. 吴骐灏; pinyin: Wú Qíhào 70679
Wu Shaohong chiń. 伍少红 26851 872 58
Yang Lixin chiń. upr. 杨立新 3705 50
Zhang Bangxiang chiń. 张邦祥 26996 89
Zhang Yalan chiń. upr. 张亚兰; pinyin: Zhāng Yàlán 3830 648 49
Zhang Yu chiń. 章瑜; pinyin: Zhāng Yú 3831 28
Zhang Zhenghua chiń. upr. 张正华; pinyin: Zhāng Zhènghuá 27091 1273 131
Zhao Bing chiń. upr. 赵冰; pinyin: Zhào Bīng 26956 143
Zhao Jie chiń. 赵杰; pinyin: Zhào Jié 15187 38
Zhou Qinghong chiń. 周青宏; pinyin: Zhōu Qīnghóng 12866 439
Zhou Tao chiń. 周涛 27122
Zhou Yongmei chiń. 周永梅 8892 396 290
Zhuang Zejun chiń. 莊則軍; pinyin: Zhuāng Zéjūn 10023 40
Zhuo Di chiń. 卓棣; pinyin: Zhuō Dì 28627 1681

Zobacz też[edytuj]

 • brydż sportowy

Uwagi[edytuj]

 1. Dane posortowane są według (polskich) nazwisk zawodników. Porządek sortowania można zmienić klikając w znaki trójkąta przy tytule kolumny.

Przypisy[edytuj]

 1. Bridge people (ang.). WBF. [dostęp 2015-01-27].
Property "PageName" (as page type) with input value "Lista_chi%C5%84skich_bryd%C5%BCyst%C3%B3w" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.

This article "Lista chińskich brydżystów" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Lista chińskich brydżystów.Compte Twitter EverybodyWiki Follow us on https://twitter.com/EverybodyWiki !