Welcome to EverybodyWiki 😃 ! Nuvola apps kgpg.png Log in or ➕👤 create an account to improve, watchlist or create an article like a 🏭 company page or a 👨👩 bio (yours ?)...

Agro Bio Test

Z EverybodyWiki Bios & Wiki
Skocz do:nawigacja, szukaj

AGRO BIO TEST – jednostka certyfikująca, powstała w 1996 roku. Celem organizacji jest certyfikacja produktów rolnictwa ekologicznego, według międzynarodowych wymogów. Wywodzi się ze struktur kontrolnych stowarzyszenia EKOLAND, organizacji która zapoczątkowała w Polsce rolnictwo ekologiczne.

AGRO BIO TEST otrzymała akredytację Polskiego Centrum Akredytacyjnego (AC 096) oraz upoważnienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do certyfikacji w rolnictwie ekologicznym. Aktualny kod jednostki to PL-EKO-07. [4] Aktualnie w Polsce jest 13 takich Jednostek Certyfikujących, a AGRO BIO TEST jest najwcześniej utworzoną.

Podstawy prawne[edytuj]

AGRO BIO TEST prowadzi certyfikację według systemu oceny zgodności opartego na niżej wymienionych podstawach prawnych i dokumentach systemowych AGRO BIO TEST:

– Rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych (Dz.U. L 189 z 20.07.2007, s. 1, z późn. zm.)[1];

– Rozporządzenie Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli (Dz.U. L 250 z 18.9.2008, s. 1, z późn. zm.)[2];

– Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1235/2008 z dnia 8 grudnia 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w odniesieniu do ustaleń dotyczących przywozu produktów ekologicznych z krajów trzecich (Dz.U. L 334 z 12.12.2008, s. 25, z późn. zm.)[3];

– Ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz.U. z 2019 poz. 1353,z późn. zm.) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi;

– Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie ogólnych odstępstw od warunków produkcji ekologicznej (Dz.U. 2015 poz. 799);

– Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów nieprawidłowości lub naruszeń przepisów dotyczących rolnictwa ekologicznego i minimalnych środków, jakie jednostki certyfikujące są obowiązane zastosować w przypadku stwierdzenia wystąpienia tych nieprawidłowości lub naruszeń w ramach kontroli w rolnictwie ekologicznym (Dz.U. 2017 poz. 1761), z późn. zm.;

– Księga Zarządzania oraz procedury i instrukcje, w tym formularze systemowe.

Przypisy[edytuj]

1. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A02007R0834-20130701&qid=1616756613682

2. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A02008R0889-20200107&qid=1616756701404

3. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A02008R1235-20210101&qid=1616756748048

4. https://www.gov.pl/web/ijhars/jednostki-certyfikujace

Linki zewnętrzne[edytuj]


This article "Agro Bio Test" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Agro Bio Test.

Ciasteczka pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się na wykorzystywanie ciasteczek.