Welcome to EverybodyWiki 😃 ! Nuvola apps kgpg.png Log in or ➕👤 create an account to improve, watchlist or create an article like a 🏭 company page or a 👨👩 bio (yours ?)...

Alimenty na dziecko od osoby mieszkającej w Wielkiej Brytanii

Z EverybodyWiki Bios & Wiki
Skocz do:nawigacja, szukaj


Alimenty transgraniczne – podstawy prawne[edytuj]

Postępowanie w sprawach realizacji alimentów transgranicznych[1] odbywa się a podstawie rozporządzenie Rady Wspólnoty Europejskiej nr 4/2009 w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych. Rozporządzenie to weszło w życie 18 czerwca 2011 r. i obowiązuje wszystkie kraje Unii Europejskiej: Austria, Belgia, Bułgaria, Czechy, Cypr, Estonia, Francja, Finlandia, Hiszpania, Holandia, Grecja, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Niemcy, Malta, Rumunia, Polska, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Zjednoczone Królestwo, Węgry, Włochy za wyjątkiem Danii. Na podstawie tego rozporządzenia w każdym z wymienionych krajów wyznaczone są organy centralne, które zobligowane są do udzielania pomocy w zakresie realizacji wniosku.

W Polsce organem centralnym zajmującym się egzekucją alimentów od osoby przebywającej na terenie w Wielkiej Brytanii jest Ministerstwo Sprawiedliwości, Departament Współpracy Międzynarodowej i Prawa Europejskiego. W jego imieniu zadania w zakresie przekazywania wniosków i podejmowania działań w odniesieniu do tych wniosków są polskie sądy okręgowe.

Wymagane dokumenty[edytuj]

Dokumenty, które należy złożyć ubiegając się o alimenty od osoby przebywającej poza granicami Polski:

 • Podanie do Prezesa Sądu Okręgowego o przyjęcie wniosku o uznanie, stwierdzenie wykonalności lub wykonanie orzeczenia w sprawie zobowiązań alimentacyjnych.
 • Wniosek (na formularzu nr VI rozporządzenia) w dwóch wersjach językowych z wypełnioną częścią B (od pkt 7 do 14).
 • Wyciąg z orzeczenia sąd wraz z formularzem I lub II – organy brytyjskie żądają obydwu załączników w zależności od daty wydania orzeczenia
 • Odpis orzeczenia zasądzającego alimenty z nadaną klauzulą wykonalności
 • Odpis aktu urodzenia dziecka
 • Zaświadczenie o zarobkach rodzica
 • Zaświadczenie z uczelni o kontynuowanej nauce (jeśli dziecko jest powyżej 17 roku życia)
 • Zestawienie zaległości alimentacyjnych

Poszukiwanie dłużnika[edytuj]

Wykaz dokumentów koniecznych do złożenia wniosku o poszukiwanie dłużnika w celu egzekucji alimentów

 • Podanie wierzyciela do Prezesa Sądu Okręgowego
 • Wniosek o poszukiwanie dłużnika (formularz nr. V do rozporządzenia)
 • Oryginał wyroku, postanowienia lub ugody zasądzających alimenty z klauzulą wykonalności oraz przygotowany do obrotu zagranicznego
 • Zestawienie zaległości alimentacyjnych
 • Wyciąg z orzeczenia (formularz załącznik l lub II do rozporządzenia – dwie wersje językowe) – wypełnia sąd, który wydał orzeczenie na pisemny wniosek wierzycieli

Organy wezwane[edytuj]

Przygotowana dokumentacja wysyłana jest do właściwego organu wezwanego w Wielkiej Brytanii. Dla poszczególnych krajów Wielkiej Brytanii są to:

 1. Dla Anglii i Walii: Lord Chancellor, zadania administracyjne organu centralnego wykonuje The Reciprocal Enforcement of Maintenance Orders Unit (skrót REMO)[2]
 2. Dla Szkocji: The Scottish Government EU & International Law Branch[3]
 3. Dla Irlandii Północnej: The Department of Justice Business Development and Services Division od the Northern Ireland Courts and Tribunals Service[4]
 4. Dla Gibraltaru – Minister for Justice Government of Gibraltar[5]

Procedura[edytuj]

Sąd okręgowy w Polsce wysyła komplet dokumentów do właściwego organu wezwanego w UK. Wskazany organ wezwany po otrzymaniu dokumentów sprawdza je. Jeżeli dokumenty przesłane do organu wezwanego nie są kompletne, organ ten wskazuje braki. Na ich uzupełnienie osoba ubiegająca się o alimenty ma 90 dni. Po upływie tego terminu, jeśli organ wezwany nie otrzyma stosownej odpowiedzi, zwraca dokumentację i zamyka sprawę.

Jeśli dokumentacja jest kompletna organ wezwany przekazuje je do sądu magistrackiego, który wyznacza termin posiedzenia wzywając dłużnika. Na posiedzeniu sąd wysłuchuje stanowiska dłużnika, przyjmuje jego oświadczenie o sytuacji majątkowej i na tej podstawie wydaje orzeczenie o uznaniu orzeczenia sądu polskiego wskazując datę uznania, kwotę miesięcznej należności oraz kwotę zaległości. Sąd magistracki wydaje nakaz alimentacyjny na kwotę, która odpowiada aktualnej sytuacji materialnej zobowiązanego.

Orzeczenie o uznaniu orzeczenia ze wskazaniem daty uznania i kwoty miesięcznej należności (ewentualnej zaległości) oraz informacja, czy dłużnik wypowiedział się co do wyroku i sytuacji materialnej, sąd magistracki przesyła do Her Majesty’s Courts Service (skrót HMCS). Ten z kolei informuje The Reciprocal Enforcement of Maintenance Orders Unit (skrót REMO) o tym czy orzeczenie zostało zarejestrowane i jakie dalsze czynności są podejmowane w sprawie.

REMO przekazuje te informacje do Polski, do sądu okręgowego prowadzącego sprawę.

Podstawy prawne egzekucji alimentów od osoby przebywającej na terenie Wielkiej Brytanii[edytuj]

Obowiązujące na terenie Unii Europejskiej Rozporządzenie Rady (WE) nr 4/2009 z 18.12.2008 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych.

Źródła[edytuj]

 1. Rozporządzenie Rady (WE) nr 4/2009 z 18.12.2008 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych
 2. J.M. Łukasiewicz i M. Aksamitowska-Kobos: „Egzekucja alimentów na rzecz dziecka od zobowiązanego przebywającego na terenie Anglii oraz Walii na podstawie rozporządzenia Rady (WE) z 18.12.2008 r. – 4/2009 cz. I i II – Monitor Prawniczy 18/2015 z dnia 15 września 2015 i 19/2015 z dnia 1 października 2015.
 3. Monika Piech-Balicka: „Alimenty na dziecko od osoby mieszkającej w Wielkiej Brytanii (UK)”

Przypisy[edytuj]

 1. Alimenty na dziecko od osoby w UK, www.adwokat-lodz.com.pl [dostęp 2019-09-04].
 2. Child maintenance if a parent lives abroad, GOV.UK [dostęp 2019-09-04] (ang.).
 3. HCCH | Authority, www.hcch.net [dostęp 2019-09-04] (ang.).
 4. Courts and Tribunals | Department of Justice, Justice, 16 listopada 2017 [dostęp 2019-09-04] (ang.).
 5. HM Government of Gibraltar, Government of Gibraltar [dostęp 2019-09-04] (ang.).


This article "Alimenty na dziecko od osoby mieszkającej w Wielkiej Brytanii" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Alimenty na dziecko od osoby mieszkającej w Wielkiej Brytanii.