<addthis />

Royal Rangers Polska

Z EverybodyWiki Bios & Wiki
Skocz do:nawigacja, szukaj

Royal Rangers Polska
Data powstania 13.02.2006
Liczebność 1337 [31.12.2016][1]
Zasięg działalności Polska
Siedziba ul. Jagodowa 33

53-007 Wrocław

Władze
Komendant hm. Jan Zając
Strona internetowa

Royal Rangers Polska (RRP) – organizacja harcerska, będąca częścią międzynarodowej chrześcijańskiej organizacji skautowej Royal Rangers. RRP odwołuje się do tradycji międzynarodowego skautingu oraz harcerstwa.

Cele[edytuj]

Celem działalności wychowawczej RRP jest fizyczny, psychiczny, społeczny i duchowy rozwój dzieci i młodzieży w duchu wartości chrześcijańskich, patriotycznych i obywatelskich.

Cele RRP realizowane są poprzez:

 1. systematyczne zbiórki w szczepach, w systemie zastępowym,
 2. zajęcia na obozach skautowych, wędrownych, ekstremalnych, międzynarodowych, itp.,
 3. zdobywanie stopni skautowych,
 4. zdobywanie sprawności,
 5. szkolenia skautów i instruktorów,
 6. realizowanie projektów edukacyjnych, patriotycznych, sportowych, charytatywnych i innych.

Ideały wychowawcze[edytuj]

Ideały wychowawcze RRP określają:

 1. Złota Zasada,
 2. Przyrzeczenie,
 3. Prawo Royal Rangers.

Złota Zasada[edytuj]

Złotą Zasadę stanowią słowa Jezusa Chrystusa: "A więc wszystko, co byście chcieli, aby wam ludzie czynili, to i wy im czyńcie." (Ewangelia Mateusza 7,12)

Przyrzeczenie[edytuj]

Przyrzeczenie brzmi: Z Bożą pomocą uczynię wszystko, aby służyć Bogu, Jego Kościołowi i bliźnim, przestrzegając Prawa Royal Rangers i wprowadzając w życie Złotą Zasadę.

Prawo[edytuj]

 1. Gotowy – psychicznie, fizycznie, duchowo.
 2. Czysty – na ciele, w myślach, w mowie.
 3. Uczciwy – nie kłamie, nie oszukuje, nie kradnie.
 4. Dzielny – odważny w obliczu niebezpieczeństwa, krytyki i groźby.
 5. Wierny – Bogu, Kościołowi, rodzinie, przyjaciołom.
 6. Uprzejmy – miły, grzeczny, troskliwy.
 7. Posłuszny – rodzicom, liderom, przełożonym.
 8. Duchowy – modli się, czyta Biblię, głosi Ewangelię.

Emblemat[edytuj]

Wszystkie ramiona emblematu mają znaczenie symboliczne i przedstawiają prawdy, do których każdy ranger się odwołuje:

Złote ramiona[edytuj]

Cztery złote ramiona oznaczają cztery aspekty wzrostu:

 • fizyczny,
 • psychiczny,
 • społeczny (relacje z ludźmi),
 • duchowy (relacja z Bogiem).

Czerwone ramiona[edytuj]

Cztery czerwone ramiona oznaczają cztery podstawowe prawdy Biblii i Kościoła:

Niebieskie ramiona[edytuj]

Osiem niebieskich ramion oznacza Prawo Royal Rangers:

 • gotowy
 • czysty
 • uczciwy
 • dzielny
 • wierny
 • uprzejmy
 • posłuszny
 • duchowy

Złota tarcza[edytuj]

Złota tarcza symbolizuje Złotą Zasadę.

Stopnie skautowe i instruktorskie[edytuj]

Stopnie skautowe[edytuj]

Idea systemu stopni skautowych w RRP[edytuj]

Stopnie skautowe są narzędziem wychowawczym wykorzystywanym w metodzie skautowej, które zapewniają skautom ciągły rozwój. Systematyczna praca ze stopniami pozwala inspirować rozwój młodego człowieka. Stopnie można określić jako poziom „wtajemniczenia” w skauting. Każdy przyszły skaut rozpoczyna swoją przygodę w Royal Rangers od próby skauta, następnie zdobywa kolejne stopnie – odpowiednio do swojego wieku i poziomu rozwoju.

Stopnie są wyzwaniem dla skautów, możliwością sprawdzenia siebie, pracą nad swoim charakterem oraz zdobywaniem umiejętności i wiedzy. Stopnie wyznaczają drogę, pokazują, w którą stronę skaut ma podążać. Są celami, które każdy ze skautów powinien osiągnąć.

Skauci realizują zadania wynikające z wymagań na stopnie głównie przez życie w zastępie/drużynie, zdobywanie sprawności i pracę z mentorem.

Ważną rolę w procesie zdobywania stopnia odgrywa mentor skauta, będący najczęściej liderem prowadzącym jego zastęp/drużynę. Mentor daje młodemu skautowi to, co ma najlepszego – swoje doświadczenie, wiedzę i osobiste świadectwo na bazie relacji i wspólnie przeżywanej skautowej przygody[2].

Podział stopni skautowych w RRP[edytuj]

Stopnie są dobrane odpowiednio do wieku i tak powinny być zdobywane:

 • 0 stopień – próba skauta
 • I stopień – odkrywca – zdobywa osoba od 6 do 10 lat.
 • II stopień – zwiadowca – zdobywa osoba od 11 do 13 lat.
 • III stopień – wędrownik – zdobywa osoba od 14 do 17 lat.
 • IV stopień – ranger – zdobywa osoba od 18 lat.

Stopnie instruktorskie[edytuj]

Idea systemu stopni instruktorskich w RRP[edytuj]

Stopnie instruktorskie są odzwierciedleniem poziomu wiedzy, dojrzałości duchowej i społecznej oraz umiejętności wychowawczych instruktora.

Wymagania na stopnie instruktorskie podzielone są zgodnie z czterema aspektami rozwoju człowieka, wynikającymi z idei służby Royal Rangers:

 • aspekt intelektualny,
 • aspekt duchowy,
 • aspekt społeczny,
 • aspekt fizyczny.

Stopnie instruktorskie zdobywane są przez członków zwyczajnych RRP.

Stopień harcmistrzowski przyznawany jest przez Kapitułę Harcmistrzowską zasłużonym podharcmistrzom, którzy swoją pracą i zaangażowaniem wpływają na wizerunek RRP oraz wychowanie instruktorów[2].

Podział stopni instruktorskich w RRP[edytuj]

W Royal Rangers Polska obowiązują następujące stopnie instruktorskie i ich oznaczenia:

 1. przewodnik/przewodniczka (pwd.) – granatowa podkładka pod emblematem RR nad lewą kieszenią oraz granatowy sznur bolo;
 2. podharcmistrz/podharcmistrzyni (phm.) – zielona podkładka pod emblematem RR nad lewą kieszenią oraz zielony sznur bolo;
 3. harcmistrz/harcmistrzyni (hm.) – czerwona podkładka pod emblematem RR nad lewą kieszenią oraz czerwony sznur bolo.

Funkcje[edytuj]

Funkcje w RRP oznacza się za pomocą gwiazdek i belek na kołnierzu bluzy mundurowej:

 • 1 belka – zastępowy (wybierany spośród członków zastępu - powoływany rozkazem przybocznego najczęściej na okres 12 miesięcy),
 • 2 belki – przyboczny (wybierany z kadry szczepu do służby wychowawczej w zastępie lub pomocniczej w szczepie - powoływany rozkazem komendanta szczepu na okres roku skautowego),
 • 3 belki – drużynowy (wybierany z kadry szczepu do służby wychowawczej w drużynie - powoływany rozkazem komendanta szczepu na okres roku skautowego),
 • 1 gwiazdka – komendant szczepu (wybierany z kadry szczepu - powoływany rozkazem komendanta głównego bezterminowo),
 • 2 gwiazdki – komendant okręgu (wybierany spośród instruktorów w okręgu - powoływany rozkazem komendanta głównego bezterminowo),
 • 3 gwiazdki – komendant główny (wybierany spośród instruktorów RRP - powoływany uchwałą Walnego Zjazdu na 4 letnią kadencję).

Władze[edytuj]

Władzami Royal Rangers Polska są:

 • Komenda Główna – złożona z komendanta głównego, zastępcy komendanta głównego i 2-6 członków wybranych przez Walny Zjazd.
 • Główna Komisja Rewizyjna – złożona z przewodniczącego i 2 członków wybranych przez Walny Zjazd.
 • Główny Sąd Koleżeński – złożony z przewodniczącego i 2 członków wybranych przez Walny Zjazd.

Przypisy[edytuj]

 1. Sprawozdanie Royal Rangers Polska za 2016 roku. [dostęp 2017-11-22]. [zarchiwizowane z tego adresu (2017-12-01)].
 2. 2,0 2,1 Regulamin Stopni Instrukorskich RRP (pol.). Royal Rangers Polska. [dostęp 2021-05-19]. [zarchiwizowane z tego adresu (2020-09-25)].


This article "Royal Rangers Polska" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Royal Rangers Polska.