You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Dżihad Butleriański

Z EverybodyWiki Bios & Wiki
Skocz do:nawigacja, szukaj

Dżihad butleriański
Czas 201 PG – 108 PG
Miejsce Znany wszechświat w fikcyjnym Uniwersum Diuny.
Przyczyna Dążenie Myślących maszyn pod wodzą Omniusa do kontrolowania całego znanego wszechświata poprzez zniszczenie Ligi szlachetnych – ostatniego bastionu wolnej ludzkości.
Wynik Zwycięstwo ludzi – unicestwienie Myślących maszyn oraz bezwzględny zakaz ich budowy w przyszłości. Zapoczątkowanie panującego przez następne 10 tysięcy lat porządku w Imperium.
Strony konfliktu
Liga szlachetnych Synchronizowane Światy
Tytani
Dowódcy
Vorian Atryda
Xavier Harkonnen
Abulurd Harkonnen
Omnius
Agamemnon

Dżihad Butleriański (Wielka Rewolta) – w Uniwersum Diuny wojna pomiędzy ludźmi a sztuczną inteligencją.

Według książkowej etymologii termin dżihad butleriański pochodzi od nazwiska wnuka wicekróla Maniona Butlera, który został zabity przez niezależnego myślącego robota o imieniu Erazm, co zapoczątkowało powstanie na Ziemi i wybuch Dżihadu. W rzeczywistości Samuel Butler był angielskim pisarzem, który w 1863 roku wyraził przekonanie, że w przyszłości maszyny mogą stać się osobnym gatunkiem istot i próbować pozbawić ludzi dominującej pozycji na świecie. Dżihad to pojęcie z islamu, tłumaczone często niedokładnie w Europie jako "święta wojna".

Historia[edytuj]

Geneza[edytuj]

Około 10 tysięcy lat po Chrystusie (i jednocześnie tyle samo przed wydarzeniami przedstawionymi w Kronikach Diuny) grupa kilku ludzi, wizjonerów, jest niezadowolona z otaczającego ich świata. Imperium, w którym przyszło im żyć, to świat wygód i bezczynności zamieszkującej go ludności, rozleniwionej wszechobecnością maszyn. Około roku 1287 PG dochodzi do przewrotu – do władzy dochodzi dwudziestka zbuntowanych myślicieli, znanych pod mianem Tytani. Aby móc panować nad całym wszechświatem odłączają swoje mózgi od ciał i umieszczają je w specjalnych zbiornikach, umożliwiając sobie kontrolę nad kompatybilnymi maszynami. Stają się cymekamimaszynami z ludzkimi umysłami. Przez ponad 100 lat niepodzielnie rządzą galaktyką. Jeden z tytanów, Kserkses, swoją władzę oparł na niezależnej sieci komputerowej. W roku 1182 PG sieć komputerowa, nazwawszy się Omniusem, przejmuje stery w imperium, zapoczątkowując wojnę pomiędzy maszynami a ludźmi. Przez następne 1000 lat podporządkowuje sobie ocalałych Tytanów, a stworzone przez siebie imperium nazywa Zsynchronizowanymi Światami. W wyniku wypadku powstaje Erazm – niezależny robot, stawiający sobie za cel poznanie ludzkiej natury (poprzez różne, niemoralne eksperymenty).

Przeciwko maszynom występuje Liga Szlachetnych – związek ocalałych planet ludzi, na czele których stoi planeta Salusa Secundus. W tym okresie kształtują się późniejsze organizacje i szkoły, a także kształt wysokich rodów. Najważniejszymi rodami w Lidze Szlachetnych jest sprawujący władzę ród Butlerów (który po Bitwie pod Corrinem "przekształca" się w Ród Corrinów) oraz Ród Harkonnenów, z którego łona pochodzi Xavier Harkonnen, który wkrótce otrzymuje tytuł Primero (staje się najwyższym generałem). Okazuje się, iż walka z Myślącymi Maszynami trwa na długo przed początkiem Dżihadu Butleriańskiego. Xavier zakochuje się w Serenie Butler, która w jednej z bitew zostaje porwana przez jednego z cymeków i przetransportowana na Ziemię, gdzie staje się ulubienicą Erazma. Vorian Atryda, syn Agamemnona (jednego z Tytanów), przewożąc kopie centralnego, ziemskiego Omniusa na każdą z planet Zsynchronizowanych Światów wiernie służy maszynom. Podczas jednego z przystanków na Ziemi poznaje Serenę Butler, próbującą podburzyć jego zaufanie do ojca.

Przebieg[edytuj]

Główną siłę Ligi Szlachetnych tworzą Czarownice z Rossaka, które opanowały sztukę gromadzenia i kierowania niszczącej energii psychicznej, którymi dowodzi Zufa Cenva. Zalążki KHOAM, w późniejszym okresie dżihadu tworzy mąż Zufy – Aureliusz Venport, galaktyczny kupiec, zbijający fortunę na m.in. lekach z Rossaka. Aureliusz również jako pierwszy kupiec trafia na Arrakis i zaczyna rozpowszechniać przyprawę w Lidze Szlachetnych. Jedną z ważniejszych planet jest Poritrin, gdzie pracuje słynny naukowiec Tio Holtzman i jego uczennica Norma Cenva. Tio jest wynalazcą pola smażącego, niszczącego syntetyczne obwody myślących maszyn, a w późniejszym okresie niedoskonałej Tarczy Holtzmana. Norma udoskonala jego równania tworząc lumisferę, dryfy, doskonalsze tarcze oraz silniki Holtzmana (zaginające przestrzeń). Norma Cenva, szukając odpowiedniego systemu nawigacyjnego dla statków zaginających przestrzeń, staje się pierwszym Nawigatorem (tzw. Wyrocznią Czasu), dając początki Gildii Kosmicznej.

Dżihad Butleriański rozpoczyna się w roku 201 PG, zabiciem przez Erazma dziecka Sereny i Xaviera – Maniona. Dochodzi do powstania na Ziemi, które przekształca się w jedną z większych bitew po przybyciu odsieczy z Ligi. Następnie walka na kilka lat toczy się z większą siłą niż przed wybuchem dżihadu. Coraz więcej statków ma tarcze oraz silniki Holtzmana. Ostateczny przełom w walkach nadchodzi w roku XXX PG, kiedy Omnius wysyła całą swoją flotę na Salusa Secundus, celem ostatecznej bitwy. Ludzie, korzystając z silników Holtzmana, skaczą po wszystkich planetach Zsynchronizowanych Światów, niszcząc każdą z nich bronią atomową. Jedynie Corrin, do którego potężna flota maszyn dociera przed wojskami ludzi, zostaje ocalony. Przez następne 20 lat planeta utrzymywana jest w polu smażącym, niepozwalającym na wydostanie się syntetycznych układów poza barierę. Ostateczna bitwa, w której zniszczony zostaje ostatni Omnius rozgrywa się w roku 108 PG. Gdy bitwa jest już przegrana Erazm wysyła w kosmos sygnał zawierający kopię Omniusa i swoją. Dżihad Butleriański zostaje zakończony zwycięstwem ludzi.

Wynik[edytuj]

Dżihad Butleriański kończy się unicestwieniem myślących maszyn oraz zakazem ich budowania w Biblii Protestancko-Katolickiej: "Nie będziesz czynił machin na obraz i podobieństwo umysłu ludzkiego". W tym okresie wykształca się także większość elementów znanych z początku Kronik Diuny.


This article "Dżihad Butleriański" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Dżihad Butleriański.Read or create/edit this page in another language[edytuj]