You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Kościół Polskokatolicki w Wielkiej Brytanii

Z EverybodyWiki Bios & Wiki
Skocz do:nawigacja, szukaj

Kościół Polskokatolicki w Wielkiej Brytanii
Polish-Catholic Church in United Kingdom
Ilustracja
Herb Kościoła
Dewiza: Benedictus qui venit in nomine Domini.
(Błogosławiony, który idzie w imię Pańśkie.)
Klasyfikacja systematyczna wyznania
Chrześcijaństwo
 └ Katolicyzm
   └ Starokatolicyzm
     └ Polskokatolicyzm
Ustrój kościelny episkopalno-synodalny
Obrządek łaciński
Siedziba Glasgow
Zwierzchnik
• tytuł zwierzchnika
Wakat
Zwierzchnik Kościoła
Organ ustawodawczy Rada Kościoła
Zasięg geograficzny  Wielka Brytania
Strona internetowa
Katedra Kościoła

Kościół Polskokatolicki w Wielkiej Brytanii – kościół polskokatolicki prawnie działający na terenie Szkocji zarejestrowany pod numerem SC594199.[1][2] Od lipca 2023 administratorem Kościoła jest ks. Oliwier Windsor.

Historia[edytuj]

W roku 2014 polskokatoliccy imigranci w Szkocji zwrócili się z prośbą do Zwierzchnika Kościoła Polskokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej o utworzenie dla nich parafii polskokatolickiej w Glasgow. Biskup Wysoczański nie podjął się tej inicjatywy, co skłoniło wiernych do podjęcia samodzielnych działań.

W odpowiedzi na tę sytuację, grupa wiernych rozpoczęła spotkania w Castlemilk Parish Church i postanowiła zwrócić się o pomoc do biskupa Issaca Kramer'a z Kościoła anglokatolickiego. W odpowiedzi na ich prośbę, erygowano 2 lutego 2015 roku Parafię pw. Czarnej Madonny w Glasgow. W tym samym dniu, anglokatolicki kleryk Oliwier Windsor otrzymał święcenia prezbiteratu i został zainstalowany na pierwszego proboszcza. Do 30 sierpnia 2015r., parafia mieściła się w Castlemilk Parish Church, od 6 września 2015r. do 2 czerwca 2017r. w Cathcart Old Parish Church. Od 16 czerwca 2017 roku parafia działa w aktualnej lokalizacji przy Albert Drive w Glasgow.

W sierpniu 2015 roku, Rada Parafii zwróciła się o przejęcie jurysdykcji nad Parafią pw. Czarnej Madonny w Glasgow przez Kościół Starokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej. Zwierzchnik Kościoła, ks. bp Marek Jan Kordzik, dekretem KSK/MK/28/15, utworzył Misję Kościoła Starokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej w Szkocji, która działała do 1 czerwca 2016 roku.

W czasie Wielkiego Postu Radca ds. Dialogu Ekumenicznego ks. Artur Sitko z Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego Seniorat Misyjny w Polsce zaproponował przejście parafii pod Polski Narodowy Kościół Katolicki Seniorat Misyjny w Polsce. Propozycja zyskała przychylność ze strony grupy wiernych, z uwagi na jego bliskość idei polskokatolickich. Pierwszy Biskup PNKK SM w Polsce, ks. Adam Andrzej Rosiek, dekretem KB/Sen/57/06/2016 z dnia 3 czerwca 2016 roku, objął jurysdykcją Polskokatolicką Parafię pw. Czarnej Madonny z Częstochowy w Glasgow.

Na początku 2017 roku rozpoczęły się prace nad rejestracją Kościoła Polskokatolickiego w Wielkiej Brytanii, które zakończyły się sukcesem.

1 stycznia 2020 roku zostały erygowane dwie nowe parafie: Polskokatolicka Parafia pw. Świętej Rodziny w Kettleholm, której proboszczem został ustanowiony ks. Tomasz Zalewski oraz Polskokatolicka Parafia pw. św. Józefa z Nazaretu w Innerwick, której proboszczem został zainstalowany ks. Robert Chmielewski.

Podczas Synodu Kościoła, który odbył się 1 października 2022 roku, parafia w Glasgow została podniesiona do rangi Katedry Kościoła Polskokatolickiego w Wielkiej Brytanii. Synod wybrał ks. kanonika Oliwiera Windsora na urząd biskupa.

Nauka Kościoła Polskokatolickiego w Wielkiej Brytanii[edytuj]

Nauka Kościoła Polskokatolickiego w Wielkiej Brytanii nie odbiega od wiary i tradycji Kościoła katolickiego. W sprawowaniu tych świętych czynności posługuje się kalendarzem liturgicznym roku kościelnego. Najwyższą cześć Kościół oddaje Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu. Kościół oddaje cześć aniołom, apostołom, męczennikom i świętym, a wśród nich w szczególny sposób Maryi Pannie. Kościół uznaje tradycyjne 7 sakramentów, zgodnie z nauką Kościoła katolickiego. Eucharystia sprawowana jest pod dwiema postaciami: Ciała i Krwi Pańskiej. W Kościele Polskokatolickim w Wielkiej Brytanii w odróżnieniu od innych Kościołów polskokatolickich istnieje tylko indywidualna (uszna) spowiedź, do której są zobowiązani wierni, którzy przyjęli pierwszą komunię świętą. Kościół Polskokatolicki w Wielkiej Brytanii nie uznaje dogmatu o nieomylności papieża ale uznaje papieża jako głowę Kościoła katolickiego i w modlitwach eucharystycznych modli się za „biskupa Rzymu”.[3]

Biskupi Kościoła Polskokatolickiego[edytuj]

Zwierzchnicy Kościoła Polskokatolickiego w Wielkiej Brytanii:

  • od 1.08.2018 Arcybiskup Artur Robert Wieciński
  • od 20.07.2023 - ks. Oliwier Windsor (biskup elekt)

Duchowni[edytuj]

Kościół Polskokatolicki w Wielkiej Brytanii przyjmuje starokatolicką zasadę trójstopniowego Urzędu Apostolskiego, który stanowią:

  • diakonidiakonem w Kościele Polskokatolickim może być mężczyzna, który posiada odpowiednie przygotowanie merytoryczne i duchowe do posługi. Diakoni sprawują takie czynności jak: udzielanie sakramentów: chrztu św. i Komunii św., diakon może ponadto odprawiać pogrzeb, błogosławić wiernych i małżeństwa, a także może poświęcać przedmioty kultu religijnego, ma prawo głoszenia kazań.
  • kapłanikapłanem Kościoła Polskokatolickiego może być mężczyzna, który ukończył 21. rok życia oraz posiada odpowiednie wykształcenie teologiczne.
  • biskupi – biskupem w Kościele Polskokatolickim w Wielkiej Brytanii może być kapłan, który ma co najmniej 3-letni staż pracy duszpasterskiej i został: wybrany przez Synod lub Radę Kościoła.

Wszystkich duchownych nie obowiązuje celibat. W Kościele obowiązują stroje liturgiczne podobne jak w Kościele rzymskokatolickim.[4]

Administracja Kościoła[edytuj]

Kościół stanowi jedną diecezję obejmującą teren czterech państw w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Najwyższym organem Kościoła Polskokatolickiego w Wielkiej Brytanii jest Rada Kościoła na czele ze Zwierzchnikiem Kościoła.[5]

Zobacz też[edytuj]

Przypisy[edytuj]

  1. Companies overview (ang.). companieshouse.gov.uk. [dostęp 2018-08-01].
  2. Certyficate of Incorporation (ang.). companieshouse.gov.uk. [dostęp 2018-04-11].
  3. Internal Church Law of Polish-Catholic Church in United Kingdom from 1 June 2018 (§ 2)
  4. Internal Church Law of Polish-Catholic Church in United Kingdom from 1 June 2018 (§ 10)
  5. Internal Church Law of Polish-Catholic Church in United Kingdom from 1 June 2018 (§ 12)

Linki zewnętrzne[edytuj]


This article "Kościół Polskokatolicki w Wielkiej Brytanii" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Kościół Polskokatolicki w Wielkiej Brytanii.Read or create/edit this page in another language[edytuj]