You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Polski Kościół Katolicki

Z EverybodyWiki Bios & Wiki
Skocz do:nawigacja, szukaj

Polski Kościół
Igreja Polonesa
Dewiza: NON DUCOR DUCO
Klasyfikacja systematyczna wyznania
Chrześcijaństwo
 └ Katolicyzm
   └ Polskokatolicyzm
Ustrój kościelny synodalny
Obrządek łaciński, bizantyjski
Prądy teologiczne polskokatolicyzm, mariawityzm, starowierstwo
Patron św. Paweł z Tarsu
Siedziba Sao Paulo
Zwierzchnik Willian Dorea da Silva
Organ ustawodawczy Synod Ogólnopolski Polskiego Kościoła
Zasięg geograficzny  Brazylia, Polska
 Niemcy, Argentyna, Haiti, Kolumbia, Wenezuela
Członkostwo Unia Aleksandrowska
Strona internetowa
Władysław Faron, pierwszy arcybiskup Polskiego Kościoła Starokatolickiego

Polskokatolicki Kościół, zarejestrowany w Brazylii, tradycji bp. Włądysława Farona. Kościół Narodowy założony w Brazylii i Polsce.Organem prasowym wspólnoty jest Polska Odrodzona. Kościół należy do grupy kościołów polskokatolicki, wyróżnia się że jest kościołem synodalnympierwszych wieków oraz popiera ustrój teokratyczny. Popiera Ekumeniczne działanie dialogu międzyreligijengo,szczególnie z potrzeby ratowania chreścijaństwa, nie jednak w sprawach dogamtycznych.

Historia[edytuj]

Polski Kościół katolicki sięga swoją Tradycją założonego przez bp. Franciszka Hodura Polskiego Narodowego Katolickiego Kościoła w 1897 roku, abp Władysława Farona oraz biskupa Perkowskiego. Kościół jest kontynuacją polskiej misji prowadzonej od 1932 roku w Kurytybie przez księdza Teofila Bartnickiego. W 1945 roku zarejestrowaną przez biskupa Jana Perkowskiego i w roku 2006 reaktywowaną administracyjnie przez abp. Williana Dorea Da Silva.

Nauka Polskiego Kościoła[edytuj]

Nauka Polskiego Kościoła nie odbiegała od wiary Kościoła katolickiego. W tradycji jest jednak Synodalnym Kościołem Polskim, wustroju Państwa popiera Monarchię, oraz Teokracje. W sprawowaniu liturgii posługiwano się kalendarzem roku kościelnego. Najwyższą cześć Kościół oddawał Bogu w Trójcy Świętej. Kościół oddawał też cześć: aniołom, apostołom, męczennikom i świętym, a wśród nich w szczególny sposób Maryi. Kościół uznawał siedem sakramentów. Eucharystia sprawowana jest wyłącznie pod dwiema postaciami: Ciała i Krwi Pańskiej. W Polskim Kościele są sprawowane dwie formy spowiedzi: indywidualna oraz ogólna. Do spowiedzi indywidualnej zobowiązane są dzieci oraz młodzież do lat 18. Kościół nie ma Celibatu, a w Zakonach Rycerskich Bracia-Rycerze muszą być żonaci. Kościół jest częścią Jednego Powszechnego Katolickiego Kościoła i nie uznaje zwierzchnictwa biskupa Rzymu. Kościół jest w dialogu z staroobrzędowcamui i posiada również nurt mariawicki.

Agendy Kościoła- Administarcja Kościoła[edytuj]

Kościół dzieli się na autonomiczne diecezje, diecezje zaś dzielą się na dekanaty a dekanaty na zbory, gminy lub parafie w zależności od kraju. Siedzibą Kościoła jest Sao Paolo. Siedzibą utworzonej przez kościół Unii Alekasndrowskiej jest Aleksandrów Łódzki.

Zakon Rycerzy Naszego Pana Jezusa Chrsystusa,

Kongregacja Świętego Jana Chrzciciela,

Order of Christ, Ordem De Nosso Senhor Jesus Cristio Fiducia,

Duchowni[edytuj]

Duchownym Kościoła Polskiego może być mężczyzna, który ukończył Seminarium Duchowne kościoła lub/i który uzyskał akceptację władz kościelnych. Duchowni są także przyjmowani z innych Kościołów, gdzie przeszkodą w ich pracy kanonicznej są kwestie dotyczące celibatu. Biskupem w Kościele jest kapłan wybrany przez Synod. Księży nie obowiązuje celibat, zalecane jest życie w małżeństwie i rodzinie zgodnie z pismem świętym. Jedynie Mnichi zakonnych obowiązuje celibat. W Kościele obowiązują stroje liturgiczne podobne jak w Kościele rzymskokatolickim lub w przypadku obrządku przedsoborowego. Duchowni kościoła udzielają posług religijnych każdemu, niezależnie od jego przynależności konfesyjnej, tj. sakramentów każdemu wiernemu uznającemu katolicką naukę o sakramentach, zaś sakramentaliów wszystkim. Kościół zachował tonsurę oraz jako przyjęcia do stanu duchownego, niższe świecenia oraz trójstopniowy podział Apostolski niższe świecenia: ostariat, ekzorcystat, lektorat, akolitat i subdiakonat.

  • diakonidiakonem w Kościele może być mężczyzna, który posiada odpowiednie przygotowanie merytoryczne i duchowe do posługi. Diakoni sprawują takie czynności jak: udzielanie sakramentów: chrztu św. oraz namaszeczenie chorych, i Komunii św., diakon może ponadto odprawiać pogrzeb, błogosławić wiernych i małżeństwa, a także może poświęcać przedmioty kultu religijnego, ma prawo głoszenia kazań.
  • prezbiterzyprezbiterem Kościoła może być mężczyzna, który ukończył 25 rok życia.
  • biskupi – biskupem w Kościele Polskim może być kapłan, który ma 5-letni staż pracy duszpasterskiej, ukończony 35 rok życia oraz posiada odpowiednie wyższe wykształcenie teologiczno-filozoficzne i został: wybrany przez Synod.

Bibliografia[edytuj]

  • Tomasz Dariusz Mames, Mysteria Mysticorum: Szkice z duchowości i historii mariawitów, Kraków 2009
  • Jerzy Piątek, Tadeusz Piątek, Religie Świata – Starokatolicyzm, Warszawa 1987
  • Wojciech Słomski. Polscy Starokatolicy. Warszawa 1997

Linki zewnętrzne[edytuj]


This article "Polski Kościół Katolicki" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Polski Kościół Katolicki.Read or create/edit this page in another language[edytuj]