You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Polski Kościół

Z EverybodyWiki Bios & Wiki
Skocz do:nawigacja, szukaj

Kościół Polski
Igreja Polonesa
Dewiza: Trabalhe, lute, confie, nós teremos sucesso!
(Pracą, Prawdą, Walką. Zwyciężymy!)
Klasyfikacja systematyczna wyznania
Chrześcijaństwo
 └ katolicyzm
   └ Starokatolicyzm
     └ Polskokatolicyzm
Ustrój kościelny episkopalno-synodalna
Siedziba Rio de Janeiro
Zwierzchnik
• tytuł zwierzchnika
bp Willian Dorea da Silva
Arcybiskup
Organ ustawodawczy Synody Narodowe
Zasięg geograficzny Brazylia, Polska, Wenezuela, Argentyna, Kamerun, Ghana, Angola
Strona internetowa

Polski Kościół (port. Igreja Polonesa Non Brasil) – Kościół polskokatolicki działający na terenie Brazylii, Polski, Argentyny oraz kilku państw w Afryce. Historycznie wierni wywodzą się z Polonii osiadłej w Ameryce Południowej.

W Polsce Kościół posiada dwie parafie, oraz jeden zakon. Oficjalnie nie utrzymuje on jedności wiary i moralności z Kościołem Polskokatolickim w Polsce, jednak jest ona praktykowana przez wiernych. Organem prasowym jest periodyk Polska Odrodzona. Przy Kościele działają organizacje: Polska Narodowa „Spójnia” w Europie, Zakon Rycerzy Chrystusa, Młodzież Zmartwychwstanie i Kongregacja Jana Chrzciciela.

Historia Kościoła[edytuj]

Już w roku 1932 została rozpoczęta misja polskokatolicka w Brazylii, która znalazła licznych zwolenników głównie wśród Polaków rozproszonych na terenie kraju. W okresie międzywojennym powstało kilka niezależnych parafii. Na sesji Rady Kościoła, która odbyła się w 7 kwietnia 1938 w Scranton, rozpatrzono prośbę pięciu parafii z Brazylii i postanowiono przyjąć je do wspólnoty Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego (PNKK). Jednakże w związku z wprowadzeniem przez brazylijskie władze zakazu używania w liturgii innych języków niż łacina i portugalski, działalność PNKK na terenie tego kraju została przerwana.

Wznowienie pracy misyjnej nastąpiło na początku 1976 z inicjatywy pierwszego biskupa PNKK Tadeusza Zielińskiego. Od października 1975 do listopada 1976 duszpasterzem w Brazylii był Jerzy Szotmiller (późniejszy biskup krakowsko-częstochowski Kościoła Polskokatolickiego w RP); w tym czasie erygowano parafie w: Barao de Cotegipe, Erechim, Linia Duas i Gramando. Obecnie była brazylijska diecezja PNKK funkcjonuje jako Kościół Polski. Jest to kontynuacja sukcesji polskich biskupów, a jedną z nich jest linia biskupa Perkowskiego. Polski Kościół – Prałatura Personalna Piusa V pozostaje pod jurysdykcją abp. Williana Dorea da Silvy. W Kościele pozostaje 5 biskupów, 38 księży i około 6900 wiernych. Wspólnota ta jest zarejestrowana pod nazwą Apostolska Prałatura Personalna Piusa V i używa nazwy Kościół Polski. W Polsce pod jego jurysdykcją pozostają 2 parafie i jeden zakon rycerski.

Nauka i organizacja Kościoła Polskiego[edytuj]

Nauka Polskiego Kościoła nie odbiega od wiary i tradycji Świętego Powszechnego i Apostolskiego Kościoła. W sprawowaniu tych świętych czynności posługuje się polskim kalendarzem liturgicznym. Najwyższą cześć Kościół oddaje Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu. Kościół oddaje cześć aniołom, apostołom, męczennikom i świętym, a wśród nich w szczególny sposób Maryi Pannie. Kościół uznaje tradycyjne 7 sakramentów, zgodnie z nauką zachodniego Kościoła katolickiego, z tym że bierzmowanie jest częścią chrztu a słuchanie Ewangelii jest również Sakramentem. Eucharystia sprawowana jest pod dwiema postaciami: ciała i krwi Pańskiej, zaś w przypadku nabożeństwa diakońskiego tylko ciała.

W Polskim Kościele są sprawowane dwie formy spowiedzi: indywidualna (uszna w konfesjonale dla dzieci i młodzieży) oraz ogólna (sprawowana bądź jako odrębny obrzęd przed ołtarzem, bądź w połączeniu z Mszą Świętą w części zwanej spowiedzią powszechną). Do spowiedzi indywidualnej są zobowiązane przystępować dzieci oraz młodzież do lat 18. Organizacja kościoła różni się od innych polskokatolickich kościołów, zgodnie z tradycją bp. Hodura i szczególnie abp. Farona każde państwo może tworzyć wewnętrzne prawo narodowe. Kościół w całości jest synodalny a zakony, kongregacje i agendy są monarchistyczne. Kościół Polski oraz Zakon Rycerzy Chrystusa jest wierny tradycji monarchistycznej szczególnie Domu Królewskiemu dynastii Bragança oraz Saksonia-Gessaphe.

Polski Kościół jest samodzielny i niezależny organizacyjnie od jakiejkolwiek zagranicznej władzy kościelnej i świeckiej.

Duchowni[edytuj]

Polski Kościół przyjmuje tradycyjne duchowieństwo, które stanowią: zakonnicy i bracia rycerze, diakoni, prezbiterzy i biskupi.

  • zakonnicy i bracia rycerze – mężczyzna, który ukończył Seminarium Duchowne i zdał egzamin narodowy. Kościół Polski będąc Kościołem tradycyjnym zachował, tonsurę oraz święcenia niższe włącznie z subdiakonatem.
  • diakoni – diakonem w Polskim Kościele może być mężczyzna, który posiada odpowiednie przygotowanie merytoryczne i duchowe do posługi. Diakoni sprawują takie czynności jak: udzielanie sakramentów: w trosce o chorych i potrzebujących Diakoni Namaszczają Chorych udzielają chrztu św. i Komunii św., diakon może ponadto odprawiać pogrzeb, błogosławić wiernych i małżeństwa, a także może konsekrować przedmioty kultu religijnego, ma prawo głoszenia kazań.
  • prezbiterzy – Polskiego Kościoła może być mężczyzna, który ukończył Wyższe Seminarium Duchowe jednego z Kościołów Polskokatolickich oraz uzyskał akceptację władz kościelnych oraz przynajmniej święcenia diakonatu. Warunkiem otrzymania święceń kapłańskich jest ukończenie 25. roku życia, a nieprzekroczenie 60. roku życia oraz odpowiednie wykształcenie.
  • biskupi – biskupem w Polskiego Kościoła może być kapłan, który ma 12-letni staż pracy duszpasterskiej i został: wybrany przez Synod Narodowy oraz konsekrowany przez przynajmniej trzech biskupów.

Polski Kościół liczy 58 księży w 38 gminach kościoła w Brazylii, Polsce, Argentynie, Wenezueli, Ghanie, Kamerunie i Angoli. Księży w zależności od tradycji narodowej obowiązuje lub nie obowiązuje celibat. Stroje liturgiczne są takie same jak w innych Kościołach Polskokatolickich. W Polsce administratorem Kościoła jest Kanclerz.

Zakony i Agendy[edytuj]

  • Zakon Rycerzy Chrystusa (Ordem dos Cavaleiros de Nosso Senhor Jesus Cristo) – mistrz o. Robert Kreft OCC
  • Kongregacja Jana Chrzciciela – przeor brat Grzegorz Kot OCC
  • Młodzież Zmartwychwstanie – przeor brat Stanisław Suliga OCC


This article "Polski Kościół" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Polski Kościół.Read or create/edit this page in another language[edytuj]